O mě       Fotogalerie        Návštěvní kniha        Kelečský poklad        Interaktivní panoramata       Odkazy     Rudické propadání                         Na úvod

Pomník na vrchu Strážném

 Kelečský poklad

V neklidných dobách, po smrti Boleslava II,
 asi roku 1002,
 po předlouhé cestě,
 zastavil  na těchto místech svoje kroky neznámý kupec,
 aby v osudové chvíli života,
 svěřil zemi své jmění a více se k němu nevrátil....
Pak v říjnu roku 1938 , při orání brambor na vrchu Strážném u Kelče, vyoral můj dědeček, tehdy 14 letý Jan Hradil tzv. Kelečský poklad. Poklad vážící pouhých 43,3 dkg(!!!) obsahoval cca 1500 kusů celých i dělených mincí a šperků.

Citát z pamětní knihy Kelčský poklad:
''Když nemohl hospodář,musel se mnou náš Jenda.Bylo mu něco přes 14 let a byl malé postavy,že ho za pluhem ani vidět nebylo.Tehdy oral poprvé a těšiloho,že už může zaskočit za tátu.Já jsem vedla krávy a syn držel pluh.Pln mladého zápalu ryl hluboko.Pojednou pluh na něco narazil.Náš člověk má stále pilno,tak jsem nechtěla zdržovat a táhla jsem pluh dál.Jenda však nedál,zastavil se ašel po příčině.
"

Jantarová cesta

Kupecké karavany tehdy odváželi od břehů Baltiku oranžově nažloutlý jantar, který dovážely do Turecka a Byzancie, kde byl jantar žádaným zbožím.Tady právě Kelčí, Evropou napříč, vedla cesta, které se říkalo jantarová. Ze složení nálezu se usuzuje ,že majitelem byl cestující kupec a to možná některý z těch arabských obchodníků, kteří v těch století zaplavili Evropu a který se, asi krátce před rokem 1000, vydal na tuto nešťastnou pouť z krajů daleko za Kaspickým mořem, nepochybně v úmyslu pokračovat prastarou jantarovou cestou...

Obsah nálezu

Mince a jejich zlomky(1451 ks dle katalogu)

Z mincí jsou to tzv. oto-adelheidské denáry(144 ks celých, 44 kusů ve zlomcích), křížové denáry (15 ks celých , 136 ve fragmentálním stavu), dále pak denáry z Čech,Porýní,Fríska,Saska, Bavor,Anglie,Provence,Francie,Uher a jeden islámský abásovský dirham a jejich zlomky.
Nejstarší platnou mincí je denár Ludvíka Slepého(r.901-934).Úplně nejstarší je Trajánův denár z doby Římského císařství,který se dostal do pokladu jako historická dávno neplatná mince , představující jen určité množství stříbra.Jako nejmladší jsou české denáry Boleslava III.(r. 999-1002).

Šperky a jejich zlomky (246 ks)

Jde převážně o slovanské šperky, které se objevují v oblasti kijevské, polské,slezké, české a moravské.Šperky se nedochovaly neporušené, vetšina je jich ve zlomcích, jen část perel se dochovala v podstatě v celistvosti.Charekteristické pro většinu předmětů je, že jsou více či méně deformovány tlakem, ohyby, kroucením.Dělení bylo docíleno několikanásobným lámáním, sekáním a stříháním.
Nález osahuje větší počet zlomků náušnic, 148 perel a jejich zlomků(nazaněňovat s mořskou perlou, jde o šperk ze stříbra), zlomky knoflíku, záponek,kaptorg, plíšků se zdobeným povrchem.


Psaní textu k pokladu je na začátku, postupně budu doplňovat.
Použití fotografií bez souhlasu autora je zakázáno.


Zbyněk Duchoň (c) 2007